Etappe 16c: Fra Larvik postkontor til Brevik postkontor via Langangen, Eidanger og Heistad. Forlenget til Langesund, Helgeroa og Larvik

Et av alternativene for postveien mellom Larvik og Brevik.
Roar

FAKTABOKS

Etappen går fra Torp/Lerungen/Helgeroa til Brevik postkontor og videre til gårdene Kjellestad og Krabberød. I 1689 ble ruten lagt om. Brevik ble hovedpostkontor og ruten til Skien ble bipostrute. Posten ble seilt over til Brevik fra Helgeroa. Gårdene Auen, Høya, Ramberg og Sandøy fikk ansvar for å frakte postkarene til og fra Brevik postkontor.

Denne ruta er ikke identisk med den gamle Kongeveien. Jeg har ikke gamle kart.

Schanche (1752) skriver at den østgående posten ble skysset av Heistad til Larvik 2 ½ mil (28 km) når man ikke kunne bruke sjøveien.

Syklister kan heller ikke bruke sjøveien.

Velger denne ruta som etappe 16. Alternativet er fergen Helgeroa-Langesund om sommeren.

Brevik postkontor. Foto: Roar Verde
Brevik postkontor. Foto: Roar Verde

BILDER FRA TUREN

Korketrekkeren. Foto: Roar Verde
Korketrekkeren. Foto: Roar Verde
Korketrekkeren. Foto: Roar Verde
Korketrekkeren. Foto: Roar Verde
Heistad. Foto: Roar Verde
Heistad. Foto: Roar Verde
Brevik. Foto: Roar Verde
Fra Brevik. Foto: Roar Verde

Etappen fra Larvik til Helgeroa

Gamle post- og Kongeveier: Hovland gård via Larvik postkontor til Gutterød/Håvaldsrød

Gamle post- og Kongeveier: Fra Gutterød til postgårdene Torp og Lerungen